Tibro Motorhistoriska Förening

Om föreningen

Den snurrande motorn

Tibro Motorhistoriska Förening (TMHF) är en ideell förening för alla som är intresserade av veteranmotorer och veteranfordon. Syftet är att befrämja att gamla motorer och fordon bevaras och återställs till originalskick, anordna sammankomster och skapa förståelse för den kulturella sidan av hobbyn. Föreningen svarar också för en foto- och litteraturdokumentation av den motorhistoriska hobbyn.

TMHF har för avsikt att samarbeta med flera andra föreningar för att arrangera motorhistoriska träffar. I dagsläget finns samarbete med Grålleklubben, Kyrkefalla-Ransbergs folkdanslag och Kyrkefalla hembygdsförening.

TMHF grundades i september 2000 och föreningen är ansluten till MHRF/Motorhistoriska Riksförbundet. Besiktningsmän är: Stefan Gradh 070-3592651 och Simon Larsson 070-1565337.

Sidan senast ändrad 2 Augusti 2010 av Joakim Gustafsson